Vraaggericht en op maat aan de slag

OPaZ volgt acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen. Om van ze te leren, om ze een stap verder te brengen en om landelijke aandacht te genereren voor hun ideeën. We spraken Berry Wagterveld over het initiatief Wagterveld Zorg en hoe het actieonderzoek bij hen verloopt. 

Hulpkreet

Berry Wagterveld werkt zijn hele leven al met veel passie in de zorg. Op zijn negentiende begon hij bij ‘s Heerenloo waar hij zeventien jaar werkte. Hij merkte dat de administratieve lasten steeds groter werden. “Ik was 30% tot 40% van de tijd bezig met het updaten van plannen. Dat was niet hoe ik wilde werken.” Daarom maakte hij een carrièreswitch, en ging hij aan de slag bij  Interakt Contour, een zorginstelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Toen één van zijn cliënten 18 werd en de instelling moest verlaten, vroeg zijn moeder Berry om hulp. Om te voorkomen dat haar zoon in aanraking zou komen met de criminaliteit, een reële angst, vroeg zij Berry betrokken te blijven. “Ik was een van de weinige personen waar haar zoon naar luisterde.” Dit zette Berry aan het denken: hoe kunnen we jongeren van 18 jaar en ouder met intern belemmerende problemen ook mee laten doen in de echte wereld? 

Door onderzoek en uit eigen ervaring ontwikkelde Berry een andere manier van werken: vraaggericht in plaats van aanbodgestuurd. “Deze groep wil met zo min mogelijk bemoeienis overeind blijven in deze wereld. En dat kan door vraaggericht te werken.” Vanuit deze gedachte startte Berry het initiatief Wagterveld Zorg. 

Een eigen plek

Wagterveld Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, en/of een psychiatrische aandoening. De (jong)volwassenen hebben elk een eigen woning in de buurt van de centrale ruimte. Hier kunnen ze samen eten en drinken, ontspannen en 24/7 hulpvragen stellen. Per persoon wordt gekeken welke zorgbehoefte hij of zij heeft om zo zorg op maat aan te bieden wanneer daarom wordt gevraagd. 

“Door het hebben van een eigen plek, hulp te bieden wanneer ze daarom vragen en hen mee te laten doen in de maatschappij, zie je de gedragsproblemen van deze (jong)volwassenen sterk verminderen,” vertelt Berry. Dit zorgt voor een grote waardering onder de bewoners en ook de ouders kunnen na jaren zoeken naar de juiste zorg weer ademhalen. Bij Wagterveld zorg zijn de begeleiders echt gericht op het aangaan van de relatie. 

Naast vraaggericht en op maat te werk gaan, is er nog een ander aspect dat deze organisatie net iets anders maakt. Wagterveld Zorg werkt veel met zzp’ers. Samen met de professional wordt bepaald hoeveel uur zorg er per week nodig is. De organisatie heeft bijvoorbeeld een GZ-psycholoog in dienst voor 12 uur per week, afgestemd op de behoefte van de bewoners. In deze 12 uur kunnen de bewoners en collega’s vragen stellen. Daarnaast is er een therapeut in dienst en een psychiater die op afroep ingeschakeld kan worden. “Dat wat nodig is regelen we, en dat wat niet nodig is laten we los. Dat budget gaat naar extra begeleiding.” Dagelijks is er door deze manier van werken een begeleider beschikbaar voor twee bewoners. Als de bewoner een hulpvraag heeft, dan kan deze binnen 5 minuten worden beantwoord als dat nodig is. Doordat de organisatie werkt met zzp’ers en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk insteekt, blijven de kosten laag. 

Een beter beeld van instanties

Wagterveld Zorg werkt vraaggericht en op maat. Daarbij hoort ook een flexibele financiering. Helaas werkt het in de realiteit anders. Er zijn vaste zorgprofielen en budgetten. Echter merken de begeleiders dat de zorgvraag niet altijd past bij de bestaande profielen. Sommige cliënten hebben te veel budget en anderen te weinig. Een zorgprofiel zegt weinig over de zorgvraag die ontstaat. Met het actieonderzoek probeert Berry verandering te brengen in de financiering. “Ik merk dat we erg in de uitvoering zitten en geen goed beeld hebben van (overheids)instanties als CIZ, en hoe we met hen kunnen samenwerken. Vanuit het actieonderzoek leren we hoe deze instanties in elkaar steken, met welke kaders ze te maken hebben en hoe ze te werk gaan. Ook worden partijen als CIZ en de gemeente Kampen vanuit het actieonderzoek uitgenodigd om samen om tafel te zitten en op zoek te gaan naar een oplossing voor de financiering.”

Wat doe je nu anders door het actieonderzoek?

“We gaan doelmatiger aan de slag. We kijken heel concreet: waar ligt het probleem, wie kun je hiervoor bereiken en wat kun je van die persoon verwachten?” Samen met de actieonderzoekgroep worden problemen en risico’s in kaart gebracht en plannen gemaakt waar de groep mee aan de slag gaat. De hulp van de OPaZ regiocoördinatoren komt daarbij goed van pas. Zij hebben een groot netwerk en weten de juiste ingangen te vinden. Daarbij helpen ze om de juiste mensen om tafel te krijgen, zodat er naar een gezamenlijke oplossing kan worden gezocht. “Ik merk dat ik hier heel veel energie van krijg en er ook veel energie in stop. We hebben er echt veel aan!”

Lees meer over Wagterveld Zorg en de andere actieonderzoeken van OPaZ.