Vijf boosdoeners voor regeldruk in de langdurige zorg blootgelegd

De coronacrisis maakt prioriteiten in de zorg expliciet duidelijk, routines worden losgelaten en mensen staan open voor verandering. ‘Deze unieke situatie, waarin we met elkaar strijden tegen onze gemeenschappelijk vijand - COVID-19 - biedt een uitgelezen kans om binnen zorgorganisaties regeldruk duurzaam aan te pakken’, aldus Else Stapersma, programmaleider [Ont]Regel de Langdurige Zorg bij Vilans en Lotte Bergen, adviseur regeldruk en gedragskundige. Vilans onderzocht de oorzaken van regeldruk en deelt deze in het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg - boosdoeners blootgelegd’.

Zorgverleners in de langdurige zorg ervaren veel regeldruk door de tijd die zij kwijt zijn aan administratieve handelingen. Tijd die zij niet kunnen besteden aan de cliënt. Dat zorgt voor een verhoogde werkdruk en vermindert het werkplezier van zorgverleners. Programmaleider Else Stapersma (Vilans) zegt: ‘Regeldruk zien we bijvoorbeeld opvallend vaak terugkomen als het gaat om het zorgplan, het elektronisch cliëntdossier en in bestuurs- en organisatiezaken. De boosdoeners komen voort uit beleving, gedrag en hoe je met elkaar omgaat. Niet alleen bij zorgprofessionals, juist ook het gedrag van stafafdelingen, bestuurders van zorgorganisaties en regelgevende en controlerende partijen. Het onderzoek biedt inzicht in het probleem en geeft richting om toe te werken naar duurzame oplossingen voor regeldruk, want alleen het schrappen van regels is niet genoeg.’

Meer informatie

Het rapport is gemaakt in het kader van het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’.