Terugblik videobijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers regiotafels ggz

Op 18 juni organiseerde MIND een videobijeenkomst voor cliëntvertegenwoordigers die aan een regiotafel (gaan) deelnemen. Aan de regiotafels ontmoeten cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, zorgkantoren, CIZ en zorgaanbieders elkaar om de overgang van ggz-cliënten naar de Wlz zo goed mogelijk vorm te geven. De cliëntvertegenwoordigers zijn vanaf begin 2020 uitgenodigd om mee te doen aan de regionale tafels. Ze zijn positief over hoe ze zijn ontvangen. De cliëntvertegenwoordigers kregen de ruimte om hun verhaal te doen, maar ze hebben vaak wel een informatieachterstand omdat de regiotafels al langer bestonden. In sommige regio’s is nog geen cliëntvertegenwoordiger aangesloten. MIND gaat kijken hoe dat wel mogelijk wordt.

Punten van zorg

Uit de videobijeenkomst zijn enkele punten van zorg naar voren gekomen, waaronder de informatievoorziening voor cliënten. Met de publicatie van de animaties en de bestaande informatiebladen wordt daarin hopelijk voorzien. Een belangrijke rol in de informatievoorziening is weggelegd voor de instellingen. Maar die wachten soms lang om hun eigen cliënten te informeren. Het is belangrijk om tegelijk ook mantelzorgers goed te informeren en duidelijk te maken waar mensen terecht kunnen met vragen.

Er is daarnaast onduidelijkheid over de financiële gevolgen voor cliënten die overgaan naar de Wlz. Het CAK heeft een informatiekaart over de eigen bijdrage ontwikkeld en op de website van het CAK staat een rekenhulp. Toch is er behoefte aan meer informatie.

Een ander zorgpunt blijft de dreiging dat cliënten gedwongen zullen moeten verhuizen. Landelijk is afgesproken dat gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk voorkómen zullen worden, maar het is niet uit te sluiten dat het soms toch gebeurt.

De cliëntvertegenwoordigers gaven aan dat het (ook) in de Wlz belangrijk is om te investeren in diverse vormen van dagbesteding, zowel in de wijk/samenleving als dichtbij en heel laagdrempelig.

Het is verder van groot belang dat cliënten- en familievertegenwoordigers vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kwaliteitskompas voor de langdurige ggz, die door landelijke organisaties wordt opgezet. De volgende videobijeenkomst op 2 juli, voor cliënten- en familieraden, staat geheel in het teken van kwaliteit.