Maximum budget persoonlijke assistentie verhoogd

Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met ernstige lichamelijke beperkingen die zelfstandig wonen, zelf regie houden over hun zorg en intensieve 24 uurszorg nodig hebben.

In juli 2020 is besloten het maximumbedrag voor het persoonlijke assistentiebudget (PAB) met 25% te verhogen naar € 304.328,- (bedrag 2020). Die wijziging werkt terug vanaf 1 januari 2020.

Is uw budget voor het jaar 2020 niet toereikend? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.