CAK biedt proefberekening eigen bijdrage ggz-Wlz

“Dus mijn zorg en ondersteuning zijn straks voor langere tijd geregeld. Maar wat ga ik daarvoor betalen?” Op dit moment een belangrijke vraag voor ggz-cliënten die hun zorg en ondersteuning nu krijgen via de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw) en vanaf 2021 terecht kunnen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een proefberekening via www.hetcak.nl/rekenhulp kan uitkomst bieden. De rekenhulp is binnenkort voor 2021 beschikbaar.

Veel cliënten hebben al een Wlz-indicatie van het CIZ ontvangen en kijken nu samen met het zorgkantoor naar passende zorg. Die zorg is van invloed op de eigen bijdrage die ze gaan betalen. Ook het inkomen telt mee, evenals beschikbaar spaargeld (vermogen), of men de zorg thuis of in een instelling krijgt, en of er een partner is.

Eigen bijdrage rekenhulp

Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Voor cliënten is er een rekenhulp beschikbaar waarmee zij stap-voor-stap hun eigen bijdrage kunnen berekenen. Op www.hetcak.nl/rekenhulp is het binnenkort mogelijk om een proefberekening te maken van de eigen bijdrage voor 2021. In de proefberekening wordt alles meegenomen wat meetelt voor de eigen bijdrage. Zo krijgen cliënten een goed beeld van de financiële gevolgen van de overgang naar de Wlz. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zij door de overgang  meer gaan betalen dan nu.

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz