Magazine 'De aanpakkers' online!

Om tot passende zorg te komen is soms een andere manier van werken nodig: een andere manier van denken, van (samen)werken of van organiseren. Programma OPaZ is de afgelopen jaren op zoek gegaan naar oplossingen en inspiratie voor complexe situaties. Er is geluisterd, er zijn verbindingen gelegd en er is ruimte gecreëerd voor samenwerkingen en initiatieven. Er is een heuse community ontstaan met als doel te zorgen dat mensen met een complexe zorgvraag beter hulp krijgen en niet meer vastlopen in het systeem.

"Het magazine ‘De aanpakkers’ is het vervolg en de afsluiting van een periode waarin we steeds meer ‘in de regio’ aan de slag zijn gegaan", vertelt Elke Buis, Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Met casuïstiek, bijeenkomsten, actieonderzoek, concrete initiatieven en vier ‘regiocoördinatoren’ zijn we tot extra inzichten en resultaten gekomen. Dit heeft geleid tot verhalen en voorbeelden, gebundeld in een papieren magazine. We hebben veel ‘aanpakkers’ ontmoet en dat is misschien ook wel de belangrijkste conclusie. Passende zorg in ingewikkelde situaties wordt gevonden door aanpakkers, die net een beetje meer moeite doen. Ze leven zich in, denken verder, zoeken contact, laten niet los en regelen wat er nodig is.

Alle geleerde lessen en het opgebouwde netwerk zullen de komende jaren volop worden ingezet in vervolgtrajecten, binnen en buiten VWS. En verder zullen we steeds blijven vragen en toetsen wat er echt nodig is, vooral bij complexe zorgvragen, totdat het eenvoudig is geworden om passende zorg te vinden."

Inhoud magazine