Aantal aanvragen Wlz-indicatie met psychische grondslag bij CIZ


CIZ-beoordelingen aanvragen
Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie voor volwassenen met een langdurige psychische stoornis in 2021 lijkt zich te stabiliseren. Door de eerdere onverwacht grote aantallen aanmeldingen is er nog steeds vertraging in de afhandeling ervan. Het CIZ verwacht in het eerste kwartaal van 2022 alle aanvragen van dit jaar te hebben verwerkt. Mensen die een aanvraag hebben gedaan, zijn hierover geïnformeerd. De huidige zorg loopt ondertussen door. 
 

Aanvragen en toekenningen 2021 (stand 16 oktober 2021)
aanvragen beoordeeld toekenningen GGZ-wonen vanuit GGZ-B
totaal 8.655 6.812 5.131 4.699 111

Gemiddeld wordt 17-19% van de nieuwe aanvragen afgewezen. 
Meer dan de helft van de aanvragen in 2021 is gedaan door ‘zelfaanmelders’. Dat kunnen bijvoorbeeld familieleden, begeleiders of maatschappelijk werkers zijn.