OPaZ Inspiratiebijeenkomst Rivierenland thuiszitters

Vrijdag 26 maart organiseerde de OPaZ community een online inspiratiebijeenkomst voor de regio Rivierenland rond het thema thuiszitters, thuiszittersinitiatieven en geschikte vervolgtrajecten. Zo’n 30 deelnemers dachten mee over regionale oplossingen voor een landelijk probleem.

Thuiszitters: van ontwikkeling naar participatie

Na een welkom van dagvoorzitter Hans Oosterkamp nam Ingrid Claassen (OPaZ/ministerie van VWS) de deelnemers mee in de wereld van de thuiszitters. Zo’n 15.000 kinderen in Nederland kunnen niet (volledig) naar school, of ervaren ernstige problemen binnen het onderwijs. Een belangrijk deel van deze kinderen heeft een normale tot hoge intelligentie en autisme. Door hun gevoeligheid voor prikkels en hun andere manier van leren kunnen de drukte in de klas, de leermethoden, de omgang met andere leerlingen en tal van andere factoren al snel overvragend of belemmerend zijn. De kinderen lopen vervolgens vast in het onderwijs en staan stil in hun ontwikkeling. Claassen liet weten dat de ministeries van OCW en VWS samen werken aan proeftuinen waarin bestaande onderwijs-zorg initiatieven begeleiding krijgen en experimenten waarin van bestaande wet- en regelgeving afgeweken kan gaan worden. Ook wees ze op de belangrijke rol die zogeheten thuiszittersinitiatieven spelen: “Ze bieden kinderen die heel erg zijn vastgelopen weer perspectief.”

Verbinding in de regio

Een van die initiatieven voor thuiszitters is Linawijs in Culemborg. Linawijs nam eerder deel aan de actieonderzoeken van OPaZ. In de evaluatie daarvan ontstond het idee voor een regionale bijeenkomst. “De overgang naar een leerwerktraject, een stageplek, baan of opleiding na Linawijs is vaak moeilijk, vertelde directeur Marieke Stolte. Er zijn vaak randvoorwaarden nodig, die niet geboden lijken te kunnen worden. Het niveau is  te laag, de werkzaamheden of de lessen zijn niet uitdagend of juist overvragend vanwege de setting of onvoldoende ondersteuning. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen de stap naar participatie makkelijker kunnen zetten?” De deelnemers gingen daarna in 4 groepen uiteen om hun ideeën over de mogelijkheden van participatie in de regio Rivierenland met elkaar uit te wisselen. De groepen waren van tevoren ingedeeld rond de thema’s onderwijs, leerwerktrajecten, (beschutte) arbeid en stageplaatsen. Uit de plenaire terugkoppeling bleek een grote betrokkenheid en enthousiasme. Marieke Stolte blikt dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst: “Ik vond het fijn om de verbinding in de regio te voelen en de wil om samen oplossingen te bedenken voor jongeren met autisme die een participerende plek in de maatschappij verdienen. De deelnemers durfden het kind echt centraal te zetten. Ook vond ik het goed om te horen dat het steeds gangbaarder wordt dat niet alleen certificaten en diploma’s naar een plek in de maatschappij leiden, maar dat steeds meer naar het potentieel van kinderen wordt gekeken.” Voor Linawijs krijgt de bijeenkomst zeker een vervolg: “De eerste afspraken zijn gemaakt.”

Meer weten?