OPaZ community gaat door

Programma OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) van het ministerie van VWS is begin van dit jaar beëindigd. Om de kracht van het netwerk dat we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd te benutten en inzichten en ervaringen uit te blijven wisselen, blijven we de OPaZ community de komende periode ondersteunen. Onder andere door het organiseren van online inspiratiebijeenkomsten.

Nieuw OPaZ logo

De afgelopen jaren is een mooi netwerk ontstaan van mensen en organisaties die een rol spelen bij complexe zorgvragen. Een groot deel van hen heeft een innovatieve aanpak, doortastende werkwijze of een verrassend aanbod ontwikkeld of heeft een unieke visie op passend zorgaanbod. Het netwerk willen we graag benutten en waar mogelijk versterken. Dat gaan we onder andere doen met het faciliteren van bijeenkomsten (online en hopelijk ook weer ‘live’) en door het delen van inspirerende voorbeelden en verhalen via social media.

De bevindingen en aanbevelingen van OPaZ krijgen binnen VWS een vervolg. Een voorbeeld is het project routewijzer, dat in volle gang is, zie Routewijzer | Programma Ondersteuning passend zorgaanbod | Informatie langdurige zorg en de samenwerking heeft gezocht met Regelhulp.nl.

Bijeenkomsten

De komende maanden organiseren we een aantal online inspiratiebijeenkomsten waarbij succesvolle en vernieuwende initiatieven en organisaties een kijkje in de keuken geven. Zo organiseren we op vrijdag 23 april een bijeenkomst in samenwerking met Respijthuis Frits uit Baarle Nassau, een bijzondere locatie waar mensen met een ontwrichtende ervaring twee weken op adem komen zonder indicatie of verwijzing. Een prachtig voorbeeld van goede samenwerking tussen ggz-instelling Breburg, een aantal Brabantse gemeentes, zorgverzekeraars en een woningbouwcorporatie. Ook in mei en juni organiseren we online bijeenkomsten. Voor een overzicht van onze bijeenkomsten kun je kijken op onze activiteitenagenda op de pagina van OPaZ.

Join the club!

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten of verhalen lezen over inspirerende praktijkvoorbeelden? Volg ons dan op Twitter of LinkedIn. Heb je een vraag, idee of wil je bijdragen aan onze activiteiten? Neem dan contact op met onze OPaZ communitymanager (Liza Leijenhorst). (contactgegevens hieronder). Je kunt haar bijvoorbeeld benaderen:

  • voor het leggen van contacten en faciliteren van samenwerkingsverbanden;
  • voor het creatief meedenken over zorginnovaties, zoals de instellingsplek aan huis;
  • als je wensen of ideeën hebt voor bijeenkomsten, artikelen of informatievoorziening.

Er worden geen OPaZ-projecten meer gestart en het werk van de vier regiocoördinatoren zit erop. Zij spelen dus geen actieve rol meer bij het oppakken van en bemiddelen bij casuïstiek. Onderaan dit bericht vind je een overzicht van organisaties die kunnen helpen bij complexe zorgvragen.

Wie kan helpen bij complexe zorgvragen?

Contact

Je kunt contact opnemen via het contactformulier of via een mail naar Elke Buis of Liza Leijenhorst.