Internetconsultatie passend onderwijs

Het ministerie van OCW wil de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs versterken. U kunt reageren op een wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen en dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.

Zie hiervoor: Overheid.nl | Consultatie Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs (internetconsultatie.nl)