© IC

Nieuwsbrief Overgang GGZ naar Wlz

Via de nieuwsbrief 'Overgang GGZ-cliënten naar de Wlz' blijft u op de hoogte van de voortgang bij de overgang van GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zie ook: Onderwerp GGZ naar Wlz op deze website.

Frequentie
1x per twee maanden

Via de nieuwsbrief 'Overgang GGZ-cliënten naar de Wlz' blijft u op de hoogte van de voortgang bij de overgang van GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zie ook: Onderwerp GGZ naar Wlz op deze website.

6 edities