Reactie gevraagd: cliëntondersteuner

Programma [Ont]regel de zorg ontwikkelt persona's om administratieve lasten in beeld te krijgen.

'Wlz-cliëntondersteuners' zijn de medewerkers die namens het zorgkantoor de cliënt helpen bij het regelen van de juiste zorg en ondersteuning. Dit kunnen medewerkers van het zorgkantoor zijn, maar dit kan ook uitbesteed zijn aan een externe partij (onahankelijke cliëntondersteuner).

Afbeelding van een cliëntondersteuner

Ik informeer de cliënt over de mogelijkheden en help bij het aanvragen van de juiste voorzieningen en zorg. Dit kan lastig zijn als de situatie van de client niet goed past in de bestaande regels. Maar als alles geregeld is en de cliënt de juiste zorg krijgt, dan ben ik blij!

Taken en verantwoordelijkheden

 • (Onafhankelijke) ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.
 • Cliëntondersteuning is een zorgplicht van de Wlz-uitvoerder  (het zorgkantoor).

NB: Cliënten die nog geen indicatie hebben voor Wlz-zorg, kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning via hun gemeente.

Registraties

 • Cliëntdossier: de casus wordt vastgelegd in het digitale systeem. Dit gebeurt samen met de cliënt en/of de cliënt controleert alles wat vastgelegd wordt.
 • Communicatie tussen instanties en cliënt: veel uitspraken, toezeggingen en onderbouwingen worden in gesprekken, brieven en mail gedaan.
 • In het dossiersysteem liggen het plan, de acties en alle communicatie vast.
 • Urenregistratie en vergoeding (bij externe cliëntondersteuners).

Regels en protocollen

 • Iedere instantie hanteert eigen protocollen waar de cliëntondersteuner rekening mee moet houden.
 • De te leveren zorg moet passen in de regels, wat niet altijd lukt. Instanties beperken zich vaak tot wat zij volgens het systeem moeten leveren. Dan vraagt het creativiteit en vooral doorzettingsvermogen om toch de juiste oplossing te vinden.
 • Privacywetgeving (AVG): verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Omdat alle betrokken instanties dit moeten worden belangrijke gegevens soms niet gedeeld
 • Verantwoording naar de cliënt.

Denk je met ons mee?

 1. Herken je jezelf in deze persona en waarom (wel/niet)?
 2. Welke informatie ontbreekt er nu nog bij deze professional persona en is belangrijk om toe te voegen?
 3. Wat is voor jou het belangrijkste onderwerp dat nu speelt in de zorg?
 4. Welke regels en registraties zou je onmiddellijk schrappen omdat ze onnodig zijn en/of te veel tijd kosten? 
 5. Wat heb je nodig voor het schrappen hiervan, kan je daar zelf een rol in spelen?

Je kunt een reactie geven in het formulier hieronder. Die reactie wordt (na controle) zichtbaar op de site. Je kunt je reactie ook per mail sturen naar j.muskiet@minvws.nl.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.