Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Om andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Meld u dan aan bij uw gemeente voor advies en ondersteuning. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt uw gemeente dit voor u.

Gesprek met de gemeente

Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, onderzoekt de gemeente uw situatie. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben.

Het gesprek gaat over verschillende onderwerpen, zoals het huishouden doen, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten en eventueel uw gezin. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet, zoals door een sociaal wijkteam. Een medewerker uit het sociale wijkteam bespreekt uw persoonlijke situatie dan met u.

Iedere gemeente onderzoekt uw persoonlijke situatie op haar eigen manier. Vraag bij uw gemeente na hoe het onderzoek gaat.

Cliëntondersteuning

Misschien vindt u het moeilijk om met uw gemeente te praten. Dan kunt u hulp vragen van onafhankelijke cliëntondersteuning. U heeft recht op deze cliëntondersteuning. De gemeente moet zorgen dat een cliëntondersteuner voor u beschikbaar is. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis.

Ondersteuning van mantelzorger

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, zoals logeeropvang. Het maakt niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Voorstel van de gemeente

De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met 'algemene voorzieningen'. Dit zijn bijvoorbeeld ontmoetingsochtenden, een maaltijdservice of een vervoerspas. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente u een voorstel voor een 'maatwerkvoorziening'. Voorbeelden hiervan zijn: individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of dagbesteding. 

Als uw gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u geen Wmo-ondersteuning aanvragen in een andere gemeente. Gemeenten ondersteunen alleen de inwoners die in hun eigen gemeente staan ingeschreven.

Vervolgstap: ondersteuning regelen

Als u een maatwerkvoorziening nodig heeft, heeft u twee keuzes. U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee u de ondersteuning zelf inkoopt of voor zorg in natura. 

Kiest u voor zorg in natura? Dan kiest u uit de zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft. De gemeente heeft contracten met verschillende zorgaanbieders.

Bieden deze zorgaanbieders u geen passende ondersteuning? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb. Met een pgb heeft u meer keuzevrijheid.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.