Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning. 

Gesprek met de gemeente

De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben.

Het gesprek gaat over verschillende levensgebieden, zoals huishouden, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten, en eventueel uw gezin. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams. Een medewerker uit het sociale wijktem bespreekt uw persoonlijke situatie met u.

Cliëntondersteuning

Als u het gesprek met de gemeente moelijk vindt, kunt u hulp vragen van onafhankelijke cliëntondersteuning. U heeft recht op deze clientondersteuning. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cliëntondersteuner beschikbaar is. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis.

Mantelzorgondersteuning

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, zoals logeeropvang. Het maakt niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt. 

Verschillen per gemeente

Iedere gemeente organiseert het onderzoek naar de persoonlijke situatie op haar eigen manier. U kunt bij uw gemeente navragen hoe het onderzoek verloopt. 

Voorstel

De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld ontmoetingsochtenden, een maaltijdservice of een vervoerspas. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Wet langdurige zorg

Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: individuele begeleiding bij de administratie of om structuur aan te brengen in de dag, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of dagbesteding. 

Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving. 

Als uw gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u geen Wmo-ondersteuning aanvragen in een andere gemeente. Gemeenten ondersteunen alleen de inwoners die in de eigen gemeente staan ingeschreven.

Vervolgstap

Als een maatwerkvoorziening nodig is, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee u de ondersteuning zelf inkoopt, of voor zorg in natura. 

Kiest u voor zorg in natura? Dan kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft. De gemeente sluit contracten af met verschillende/meerdere zorgaanbieders.

Is het voor u niet mogelijk om van deze aanbieders passende ondersteuning te krijgen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb. Met een pgb heeft u meer keuzevrijheid.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.