Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Advies bij complex probleemgedrag

Een complexe zorgvraag wil zeggen dat een cliënt ernstig probleemgedrag vertoont. De zorgverleners en eventuele familie kunnen hier niet goed mee omgaan. Er ontstaat dan vaak een uitzichtloze situatie waarin de kwaliteit van leven ernstig wordt beperkt. Bijvoorbeeld omdat iemand te maken krijgt met fixaties of separaties.

De rol van het CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) helpt mensen met complexe problemen en biedt extra hulp. Het CCE komt alleen in actie als een probleem vanuit de reguliere (gebruikelijke) zorg niet kan worden opgelost.

Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen, zoals psychiaters en verpleegkundigen. De deskundigen zijn onafhankelijk. Zij praten met de cliënt, met mensen in de omgeving (bijvoorbeeld de ouders) en met de zorgverleners. De deskundigen van het CCE geven een advies. In dit advies staat hoe de zorg kan verbeteren. De zorginstelling blijft verantwoordelijk voor de zorg. Maar soms helpen de deskundigen van het CCE ook om het advies in de praktijk uit te voeren.

Voor wie?

Het CCE is er voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Zij hebben over het algemeen een indicatie voor Wlz-zorg (zorg uit de Wet langdurige zorg). Cliënten zelf, ouders, mantelzorgers en anderen kunnen een aanmelding doen. Zie de website CCE.nl voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Kosten

De hulp van het CCE is gratis.

Zie ook

  • De website van het CCE.
  • Dwangindezorg.nl voor informatie over onvrijwillige zorg en cliëntenrechten. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.