Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Bijstand jongeren

Bijstand is geld voor levensonderhoud, zoals wonen, eten en het huishouden. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gelden speciale voorwaarden.

Jongeren en jongvolwassenen

Jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar die werkloos zijn, kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Maar pas nadat ze vier weken actief hebben gezocht naar werk of een opleiding.

Bijstand aanvragen

Bent u jonger dan 27 jaar en werkloos? Dan kunt u zich melden bij UWV. U moet eerst vier weken actief naar werk of een opleiding zoeken. In die periode is nog geen bijstandsuitkering mogelijk.

Lukt het niet om werk te vinden en kunt u geen opleiding volgen? Dan mag u na vier weken een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering bij UWV. UWV stuurt de aanvraag door naar de gemeente, en de gemeente nodigt u uit om een plan van aanpak te maken.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat:

  • hoe u de kans op betaald werk gaat vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage;
  • wat uw verplichtingen zijn en wat de gemeente van u verwacht;
  • hoe de gemeente u gaat helpen.

Andere mogelijkheden

  • Leerwerkloket voor informatie over leren en werken combineren in een leerbaan.
  • Opleidingenberoep.nl: informatie over opleidingen en cursussen, beroepen en vacatures, stages, leerwerkplekken en info over ervaringscertificaten.
  • Werk.nl: meer informatie over leerbanen.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.