Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Centrum indicatiestelling zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) doet de indicatiestelling voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft 4 regiokantoren (in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Zwolle). Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Wlz-zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor jeugd en volwassenen die blijven permanent toezicht en/of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Zie voor meer informatie: Wet langdurige zorg

De Wlz heeft ook subsidieregelingen: voor gespecialiseerde behandeling bij een lichamelijke aandoening of bij dementie, en voor ADL-assistentie in een ADL-woning. Het CIZ geeft ook hiervoor indicaties af. Ook voert het CIZ de subsidieregeling voor eerstelijns verblijf uit.

Waarvoor kunt u bij het CIZ terecht?

Om Wlz-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. In de indicatie staat dat u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. In het besluit staat ook uw zorgprofiel: een aanduiding van de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. 

Het CIZ geeft die indicaties af, dus beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van landelijke regels. De beoordeling is daardoor overal in het land hetzelfde.

Herindicatie

Indicaties voor Wlz-zorg zijn bijna altijd onbeperkt geldig. Een herindicatie is alleen nodig als uw zorgvraag verandert en u een ander zorgprofiel nodig heeft. 

Hoe werkt het CIZ?

Het CIZ:

  • Ontvangt uw aanvraag voor Wlz-zorg. U kunt de aanvraag zelf indienen, of iemand anders kan dat voor u doen. Bijvoorbeeld uw huisarts of een familielid.
  • Beoordeelt uw aanvraag volgens de regels van het Ministerie van VWS.
  • Neemt een indicatiebesluit en stuurt dat naar u toe.

Het CIZ levert zelf geen zorg.

Indicatiebesluit naar zorgkantoor

Als u in aanmerking komt voor Wlz-zorg, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u toe. Is het besluit positief? Dan krijgt het zorgkantoor in uw regio een digitale kopie. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u aanspraak op maakt, of dat u een persoonsgebonden budget krijgt als u daarvoor kiest.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.