Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning bij jeugdhulp

Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te houden (zelf te bepalen welke hulp ze krijgen). Cliëntondersteuners kunnen helpen om:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen
  • keuzes te maken
  • de juiste hulp te organiseren
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Cliëntondersteuning duurt in principe maar kort. De duur is afhankelijk van de vragen waar ouders en jongeren mee zitten. Ook kan cliëntondersteuning meerdere keren nodig zijn. Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. 

Uw gemeente regelt cliëntondersteuning

Alle cliënten, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor alle maatschappelijke hulpvragen, dus ook voor hulpvragen van ouders. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor cliëntondersteuning van jeugd die onder de Jeugdwet valt.

Cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn. Dat wil zeggen dat de behandeling van uw hulpaanvraag en het verzorgen van cliëntondersteuning niet door één en dezelfde persoon gedaan wordt. Een cliëntondersteuner kan wel deel uitmaken van hetzelfde wijkteam. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.
 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.