Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuning in de GGZ

Cliëntondersteuning is advies over bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd, rechten, medicatie, gelijke behandeling. De ondersteuning bestaat uit belangenbehartiging, voorlichting en advies.

Wie ondersteunt GGZ-cliënten?

Nederland kent verschillende regionale en lokale cliëntenorganisaties in de GGZ. Ze hebben verschillende namen, zoals:

  • steunpunt;
  • steun- en informatiepunt (STIP);
  • cliënten-informatiepunt (CLIP);
  • cliëntenadviesbureau;
  • cliëntenbelangenbureau.

De organisaties bieden lotgenotencontact, persoonlijke ondersteuning, informatie en advies. Bij veel van deze organisaties is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Verder kunt u terecht bij de verschillende patiëntenorganisaties in de GGZ.

Wat kan een cliëntenorganisatie doen?

De lokale en regionale steunpunten en cliëntenorganisaties bieden over het algemeen informatie en advies bij psychische problemen. Vaak worden activiteiten georganiseerd op het gebied van vrije tijd, scholing en werk. Ook lotgenotencontact kan een mogelijkheid zijn.

U kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld financiën, wonen, dagbesteding, wet- en regelgeving, zelfredzaamheid, sociale contacten en werk.

Kenmerkend is dat uw vraag centraal staat. De organisaties werken vaak met ervaringsdeskundigen, mensen die zelf te maken hebben gehad met psychische problemen. De hulp is gericht op ondersteuning van uw zelfredzaamheid en eigen kracht, waardoor u meer regie kunt houden over uw leven.

Waar vindt u cliëntondersteuning?

  • Adressen van regionale en lokale steunpunten vindt u bij Landelijk Platform GGZ. U kunt ook bij het Wmo-loket van uw gemeente vragen naar het adres in uw buurt.
  • Adressen van regionale cliëntgestuurde organisaties staan op Zorgbelang.nl.
  • Adressen van patiëntenorganisaties in de GGZ vindt u bij het Landelijk Platform GGZ.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.