Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Crisisdienst en crisisopvang

De crisisdienst en crisisopvang bieden tijdelijk onderdak en begeleiding als u problemen heeft. De crisisdienst is voor als u met spoed psychische hulp nodig heeft. De crisisopvang is voor mensen met psychische of sociale problemen die vooral snel onderdak nodig hebben.

Crisisdienst

Bel bij dringende psychische nood de huisarts. De huisarts kan de crisisdienst inschakelen.

 • De crisisdienst is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.
 • Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Dit team bepaalt welke behandeling nodig is. Zij betrekken meestal uw gezin of uw familie.
 • Na de acute behandeling kunt u weer naar huis, of nog een tijd in de instelling blijven voor een verdere behandeling.

Crisisopvang

Door verschillende problemen kunt u in een crisis raken. Door bijvoorbeeld relatieproblemen, mishandeling, schulden of problemen door werkloosheid. Dit zijn psychosociale problemen. Soms lukt het hierdoor niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang.

In de crisisopvang krijgt u ondersteuning van een vaste begeleider. Samen stelt u een plan van aanpak op. Daarin staat welke hulp u nodig heeft om uit uw crisissituatie te komen.

U blijft gemiddeld enkele maanden in een crisisopvang. Hoe lang u blijft hangt af van of u weer naar huis kunt.

Crisisopvang regelen

U regelt crisisopvang op twee mogelijke manieren:

 1. U kunt door psychosociale problemen zoals werk- en relatieproblemen of huisuitzetting niet thuis wonen. Dan regelt u crisisopvang via het Wmo-loket van uw gemeente of via het sociale wijkteam.
 2. U kunt door psychische problemen tijdelijk niet thuis wonen. Kijk op basis van uw situatie, hoe u crisisopvang regelt:
 • Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Uw tijdelijke opname regelen zij voor u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Vraag dan uw zorgverzekeraar om tijdelijke opvang te regelen. Dit regelen zij voor u vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit heet ook wel een kortdurend verblijf (eerstelijns verblijf).
 • Is uw kind onder de 18 jaar? Schakel dan uw huisarts, politie of een GGZ-instelling in. U kunt ook terecht bij uw gemeente. Zij moet voor uw kind toegang tot jeugdhulp regelen. Dit staat in de Jeugdwet.

Gedwongen behandeling

Mensen in een psychische crisis kunnen niet zomaar tegen hun zin opgenomen worden. Daarvoor gelden strikte regels. In een acuut gevaarlijke situatie kan de politie de crisisdienst inschakelen. Zo nodig vraagt de psychiater een inbewaringstelling aan. Hiermee is een gedwongen opname in een instelling mogelijk. Meer informatie vindt u bij het Informatiepunt Dwang in de zorg.

Zie ook

 • Zorgkaart Nederland, om een GGZ-instelling te vinden. Alle GGZ-instellingen hebben een crisisdienst;

 • Maatschappelijke opvang, over tijdelijke opvang voor mensen die dakloos zijn of bij huiselijk geweld;

 • Sensoor, voor een luisterend oor en hulp bij het zoeken naar de juiste opvang of dienst.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.