Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Dyslexiezorg

Dyslexiezorg is de vaststelling (diagnose) en behandeling van (ernstige) dyslexie. Deze zorg valt onder verantwoordelijkheid van een behandelaar in de ggz: een (jeugd)psycholoog of orthopedagoog met kennis van dyslexie. 

Deze zorg is mogelijk als begeleiding vanuit school niet voldoende is en als diagnostisch onderzoek uitwijst dat aanvullende specialistische behandeling nodig is.

Signalering van dyslexie

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met leerproblemen. Wanneer extra begeleiding bij leesproblemen niet voldoende helpt, kan het kind verwezen worden naar een orthopedagoog of psycholoog, die vaststelt of het kind ernstige dyslexie heeft. Bij ernstige dyslexie krijgt het kind hulp van een psycholoog, orthopedagoog en/of logopedist.  

Onder welke regeling valt dyslexiezorg?

Dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. U kunt ook bij uw huisarts of specialist een verwijzing vragen voor deze hulp.

Voor de vergoeding van dyslexiezorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie. (Er zijn geen bijkomende stoornissen.)
  • De dyslexie moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.
  • Intensieve begeleiding van de eigen school bij het lezen en spellen heeft niet voldoende geholpen.

Met de invoering van het passend onderwijs hebben scholen een grotere verantwoordelijkheid gekregen bij de begeleiding van leerlingen met leerstoornissen, zoals dyslexie. Leerlingen zullen daardoor minder snel doorverwezen worden naar dyslexiezorg. 

Bepaalt de gemeente wie dyslexiezorg krijgt?

Nee, gemeenten bepalen dat niet. Scholen blijven verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie. Helpt extra begeleiding bij leesproblemen niet voldoende? Dan kan het kind verwezen worden naar een orthopedagoog of psycholoog, die vaststelt of het kind ernstige dyslexie heeft. Bij ernstige dyslexie krijgt het kind hulp van een psycholoog, orthopedagoog en/of logopedist. De zorgverlener geeft de verwijzing voor de benodigde hulp.

Andere mogelijkheden

Komt u niet in aanmerking voor dyslexiezorg onder de Jeugdwet? Dan kunt u bijzondere bijstand vragen als u een laag inkomen hebt en de kosten van het onderzoek en de behandeling niet zelf kunt betalen.

Gemeentelijk beleid

Gemeenten moeten zich houden aan de kwaliteitseisen die in de Jeugdwet zijn opgenomen. Daarin staat onder meer dat gemeenten deskundigen moeten inschakelen op het gebied van taal- en leerproblemen.

Zie ook

Balans: meer informatie over de behandeling van dyslexie

Leerproblemen en dyslexie

Dyslexieverklaring

 

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.