Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage voor zorg thuis

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

Wat is ondersteuning vanuit de Wmo?

Doel van de Wmo is dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. En dat u mee kan blijven doen aan de samenleving. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding, een woningaanpassing of een scootmobiel. Voor zorg vanuit de Wmo gaat u naar uw gemeente.

Wat is zorg vanuit de Wlz?

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg)? Dan kunt u mogelijk thuis blijven wonen met dezelfde zorg als in een zorginstelling. U kiest dan bijvoorbeeld voor een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis, of een persoonsgebonden budget.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg thuis vanuit de Wmo of vanuit de Wlz. Wijkverpleging (verpleging en verzorging) valt onder de zorgverzekering; u betaalt hiervoor géén eigen risico. 

Jeugd tot 18 jaar betaalt geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Alleen als een aanpassing van uw woning nodig is voor uw kind, betaalt u een eigen bijdrage.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Hoe hoog uw eigen bijdrage is, hangt af van onder andere:

  • het soort zorg dat u krijgt en de kosten hiervan;
  • uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld of u alleenstaand bent);
  • uw leeftijd;
  • uw inkomen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage en int deze. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.