Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage voor zorg thuis

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of zorg vanuit de Wlz? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

Wat is ondersteuning vanuit de Wmo?

Ondersteuning vanuit de Wmo is de hulp die u nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding. Ook dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn. U gaat dan bijvoorbeeld een aantal dagdelen naar een activiteitencentrum maar woont wel zelfstandig. 

Hulpmiddelen en voorzieningen, zoals woningaanpassingen of vervoersvoorzieningen, vallen ook onder ondersteuning vanuit de Wmo. Uw gemeente kan hier ook een eigen bijdrage voor vragen.

Wat is zorg vanuit de Wlz?

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg)? Dan is het vaak mogelijk om thuis te blijven wonen met intensieve zorg aan huis. U kiest dan bijvoorbeeld voor een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis, of een persoonsgebonden budget.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo (gemeente) of vanuit de Wlz (zorgkantoor). Wijkverpleging (verpleging en verzorging) valt onder de zorgverzekering; u betaalt hiervoor géén eigen risico. 

Jeugd tot 18 jaar betaalt geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Ouders moeten soms wel een eigen bijdrage voor de Wmo betalen als de woning voor hun kind wordt aangepast.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van een aantal dingen:

  • het soort zorg dat u krijgt;
  • hoe duur die zorg is;
  • uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld of u alleenstaand bent);
  • uw leeftijd;
  • uw inkomen.

U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK

Aan wie moet u betalen?

Het CAK stuurt u een brief over de eigen bijdrage (de beschikking). Hierin staat ook hoe u de eigen bijdrage kunt betalen.

Kunt u bezwaar maken?

Ja dat kan; hoe dat moet staat op de website van het CAK.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.