Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg in instelling

Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u zorg krijgt van hulpverleners in een verzorgingshuis. Of omdat u thuis veel intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft. Dan betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit heet een eigen bijdrage.

Wat is zorg vanuit de Wlz?

De Wlz regelt zorg en verblijf aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg, of een instelling voor beschermd wonen. U kunt er ook voor kiezen om Wlz-zorg thuis te ontvangen.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?

Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is en int deze. De hoogte hangt af van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en de zorg die u ontvangt. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.

Ontvangt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage (gedeeltelijk) in te houden op uw uitkering. U hoeft dan zelf geen eigen bijdrage meer te betalen aan het CAK. Of uw factuur wordt lager.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.