Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg in instelling

Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld in een instelling? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf: de eigen bijdrage.

Wat is zorg vanuit de Wlz?

De Wlz regelt zorg en verblijf aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg, of een instelling voor beschermd wonen. U kunt er ook voor kiezen om Wlz-zorg thuis te ontvangen.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en de zorg die u ontvangt. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Aan wie moet u de eigen bijdrage betalen?

Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK stuurt u eerst een brief waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Daarna krijgt u een beschikking, een brief waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een factuur.

Ontvangt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U hoeft dan zelf de eigen bijdrage niet meer te betalen aan het CAK. Of uw factuur wordt lager.

Kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de beschikking over uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.