Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt u of uw kind om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn zoals eten en aankleden. Maar het kan ook gaan om ingewikkelde handelingen. Bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een ongeluk.

Voor wie kan ergotherapie geschikt zijn?

Ergotherapeuten helpen iedereen die moeite heeft met dagelijkse handelingen. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld bij een (langdurige) ziekte, een lichamelijke of zintuiglijke beperking, psychische problemen of dementie. 

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?

De ergotherapeut bespreekt bij welke dagelijkse handelingen u of uw kind hulp nodig heeft. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen.

De ergotherapeut kijkt hoe u of uw kind de dagelijkse handeling doet (observatie) en bekijkt wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Zo nodig komt de ergotherapeut bij u thuis, op de school van uw kind of op het werk. De ergotherapeut kan ook overleggen met de betrokken arts, de fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of andere betrokkenen. 

Training en advies

De ergotherapeut beschrijft uw vraag en uw situatie, de doelen en hoe die doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, en geeft training (oefeningen) en advies. Soms zijn hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, op school of op het werk nodig. De ergotherapeut geeft hierover advies. 

Vergoeding

Ergotherapie voor mensen die zelfstandig wonen, wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het basispakket vergoedt een beperkt aantal uren; vaak zijn extra uren opgenomen in de aanvullende verzekeringen. U kunt in uw polis nakijken waar u voor verzekerd bent. 

Ergotherapie kan ook onderdeel zijn van intensieve langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. 

Adressen van ergotherapeuten

U vindt adressen van ergotherapeuten op:

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.