Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten elkaar geven. Bijvoorbeeld hulp bij het eten en drinken, wassen en aankleden of koken en schoonmaken.

Van wie wordt welke zorg verwacht?

  • Ouders: de verzorging, opvoeding en begeleiding van een jong kind, ook als het kind een probleem heeft met de gezondheid.
  • Levenspartners: kortdurende persoonlijke verzorging (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan).
  • Andere huisgenoten: huishoudelijke taken, zoals afwassen en schoonmaken.

Niet verplicht

Gebruikelijke zorg is niet verplicht. Maar bij het toekennen van professionele thuiszorg of huishoudelijke hulp wordt wel rekening gehouden met de zorg die huisgenoten kunnen geven. Met andere woorden: u krijgt minder professionele zorg vergoed als uw huisgenoten gebruikelijke zorg kunnen geven.

Mantelzorg

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. U bent mantelzorger als u uw partner, ouder, kind of andere naaste veel zorg geeft, meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Ook mantelzorg is niet verplicht.

Professionele zorg

Heeft u (veel) meer hulp nodig dan de gebruikelijke zorg? Dan kunt u wijkverpleging aanvragen. Bijvoorbeeld als:

  • Uw kind een ziekte of beperking heeft en u daardoor veel meer zorg moet bieden dan gebruikelijk is voor een kind op die leeftijd en in die ontwikkelingsfase.
  • U langer dan drie maanden persoonlijke zorg nodig heeft. Dit noemt men langdurige zorg.
  • Uw volwassen huisgenoot u niet kan helpen omdat hij of zij bijvoorbeeld zelf ziek of gehandicapt is.

U kunt ook bij uw gemeente navragen of ondersteuning mogelijk is, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden.

Overbelasting bij huisgenoten

Als de gebruikelijke zorg een te grote belasting is, kan de thuiszorg (tijdelijk) hulp geven. Soms is logeeropvang mogelijk (tijdelijk logeren in een zorginstelling), zodat huisgenoten even geen zorgtaken hebben. Dit heet ‘respijtzorg’ of vervangende zorg. Voor respijtzorg kunt u terecht bij uw gemeente. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.