Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gebruikelijke zorg

In een gezin of als huisgenoot voer je elke dag verschillende handelingen voor elkaar uit. Bijvoorbeeld hulp bij het eten en drinken, wassen en aankleden of koken en schoonmaken. Dit heet gebruikelijke zorg.

Welke zorg is gebruikelijk?

Afhankelijk van uw situatie, voert u normaal gesproken de volgende taken voor de ander uit:

  • als ouder: de verzorging, opvoeding en begeleiding van een jong kind. Ook als het kind een probleem heeft met de gezondheid;
  • als partners onderling: voor een korte tijd persoonlijke verzorging geven (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan);
  • als huisgenoten onderling: huishoudelijke taken, zoals afwassen en schoonmaken.

Niet verplicht

Gebruikelijke zorg is niet verplicht. Maar voor het bepalen van de juiste zorg, kijkt uw gemeente wat uw huisgenoten kunnen doen. Ook een zorgkantoor of zorgverzekeraar let hier op. Met andere woorden: u krijgt minder professionele zorg vergoed als uw huisgenoten gebruikelijke zorg kunnen geven.

Mantelzorg

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. U bent mantelzorger als u uw partner, ouder, kind of andere naaste veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Ook mantelzorg is niet verplicht.

Professionele zorg

Heeft u (veel) meer hulp nodig dan de gebruikelijke zorg? Dan kunt u bijvoorbeeld wijkverpleging aanvragen. Bijvoorbeeld als:

  • Uw kind een ziekte of beperking heeft. Dan moet u veel meer zorg geven dan gebruikelijk is voor een kind op die leeftijd en in die ontwikkelingsfase;
  • U langer dan drie maanden persoonlijke zorg nodig heeft. Dit noemt men langdurige zorg;
  • Uw volwassen huisgenoot u niet kan helpen omdat hij of zij bijvoorbeeld zelf ziek of gehandicapt is.

Uw gemeente helpt u mogelijk ook als u meer ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp.

Overbelasting bij huisgenoten

Soms kan de gebruikelijke zorg te zwaar zijn voor uw huisgenoot. Dan kan de thuiszorg (tijdelijk) hulp geven. Soms is logeeropvang mogelijk (tijdelijk logeren in een zorginstelling). Hierdoor hebben uw huisgenoten even geen zorgtaken waardoor ze kunnen uitrusten. Dit heet ‘respijtzorg’ of vervangende zorg.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.