Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gelijke behandeling bij ziekte of beperking

In Nederland is iedereen gelijkwaardig. Daarom moet iedereen kunnen meedoen in de maatschappij, zonder uitzonderingen. Ook mensen met een beperking. Sinds 2003 bestaat hiervoor de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De afkorting is Wgbh/cz.

Wat regelt de Wgbh/cz?

In de Wgbh/cz is geregeld dat mensen met een handicap of chronische ziekte recht hebben op gelijke behandeling:

  • in het werk;
  • in het primair en voortgezet onderwijs;
  • op het gebied van wonen;
  • in het openbaar vervoer;
  • om goederen en diensten te gebruiken.

De wet beschermt mensen tegen discriminatie. De Wgbh/cz geeft mensen met een beperking de juridische rechten om gelijk behandeld te worden.

Waar kunt u terecht als u gediscrimineerd wordt?

U kunt contact opnemen met het College voor de rechten van de mens.

VN-Verdrag

Internationaal bestaat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Doel van dit verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Nederland heeft dit verdrag ondertekend, maar is nog bezig om de eigen wetgeving aan te passen.

Meer informatie over dit verdrag vindt u op VNverdragwaarmaken.nl van de Coalitie Inclusie.

Zie ook

  • Rijksoverheid.nl (brochure over de Wgbh/cz)
  • www.AllesToegankelijk.nl: landelijke informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over toegankelijke goederen en diensten. Iedereen kan via AllesToegankelijk kennis, ervaringen, producten en diensten uitwisselen.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.