Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gespecialiseerde behandeling

Gespecialiseerde behandeling is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren of om te voorkomen dat een aandoening of beperking erger wordt.

Voor wie?

Gespecialiseerde behandeling is mogelijk voor jeugd en volwassenen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen en ouderen met dementie.

Behandelaar

De behandelaar is bijvoorbeeld een gedragsdeskundige, een ergotherapeut, een arts verstandelijk gehandicapten of een andere specialist. 

Vaak werken verschillende behandelaars samen voor een zo goed mogelijk resultaat.

Individueel of in een groep

Gespecialiseerde behandeling kan individueel of in een groep gegeven worden.

Onder welke regelingen valt gespecialiseerde dagbehandeling?

Gespecialiseerde behandeling valt onder verschillende regelingen. Waar u moet zijn hangt af van de leeftijd en de beperking waarvoor behandeling nodig is. 

Jeugd:

  • Jeugd met een lichte verstandelijke beperking: Jeugdhulp (gemeente).
  • Jeugd met een ernstige verstandelijke beperking: Wlz-zorg.
  • Jeugd met een zintuiglijke beperking: zorgverzekering. De behandelaar in de instelling kan hiervoor een verwijzing geven.

Volwassenen:

  • Volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, of dementie: Wlz-zorg.
  • Volwassenen met een zintuiglijke beperking: zorgverzekering. De behandelaar in de instelling kan u hiervoor een verwijzing geven. 

Heeft u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan kan gespecialiseerde behandeling onderdeel zijn van de Wlz-zorg. 

Kosten

Voor gespecialiseerde behandeling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.