Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gespecialiseerde behandeling

U wilt nieuwe handelingen aanleren en leren hoe u actief blijft ondanks uw beperking. Of u wilt voorkomen dat uw klachten erger worden. Op deze doelen richt gespecialiseerde behandeling zich.

Voor wie?

Een gespecialiseerde behandeling is voor u geschikt als u een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft. Het is ook voor ouderen met dementie.

Behandeling

U krijgt de behandeling van bijvoorbeeld een gedragsdeskundige, een ergotherapeut, een arts voor verstandelijk gehandicapten of een andere specialist. Vaak werken verschillende behandelaars samen voor een zo goed mogelijk resultaat.

U krijgt deze behandeling individueel of in een groep.

Hoe regelt u gespecialiseerde dagbehandeling?

Hoe u de behandeling regelt, hangt af van uw leeftijd en uw beperking. 

Jeugd tot en met 18 jaar:

  • met een lichte verstandelijke beperking: jeugdhulp, via uw gemeente;
  • met een ernstige verstandelijke beperking: Wlz-zorg, zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg;
  • met een zintuiglijke beperking: via uw zorgverzekeraar. De behandelaar in de instelling kan hiervoor een verwijzing geven.

Volwassenen:

  • met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, of dementie: Wlz-zorg;
  • met een zintuiglijke beperking: via uw zorgverzekeraar. De behandelaar in de instelling geeft u hiervoor een verwijzing. 

Heeft u of uw kind een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan kan gespecialiseerde behandeling onderdeel zijn van de Wlz-zorg. 

Kosten

Jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor gespecialiseerde behandeling.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wlz? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage aan het CAK.

Als u een zintuiglijke beperking heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk de kosten.

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.