Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Gezinsvervangend tehuis

Een gezinsvervangend tehuis (GVT) is een groepswoning voor volwassenen met een lichamelijke beperking. GVT's worden ook 'kleine woonvormen' genoemd.

Er bestaan GVT's voor jeugd en voor volwassenen. 

Zorgaanbod

Gezinsvervangende tehuizen liggen vaak in gewone woonwijken, soms op het terrein van een zorginstelling. In een GVT wonen 16 tot 40 mensen. Iedereen heeft een eigen kamer en men deelt een keuken en huiskamer. Vaak heeft iedereen een eigen badkamer.

Sommige woonvormen bieden intensieve zorg, andere vooral begeleiding. In de ene woonvorm ligt de nadruk op gezamenlijke activiteiten, in de andere juist op zelfstandigheid.

Onder welke regelingen valt zorg in een GVT?

  • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 
  • In een GVT kan ook lichtere hulp gegeven worden. Het wonen en de zorg zijn dan gescheiden. U huurt de woning zelf, en u kunt daarbij Wmo-ondersteuning en wijkverpleging aanvragen. 

Kosten

Bewoners betalen een eigen bijdrage voor het eten, de zorg en eventueel de woonruimte. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen (loon of een uitkering). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt de rekening. Op de website van het CAK kunt  u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Andere mogelijkheden

Zie ook

  • MEE kan u meer informatie geven over woonvormen voor mensen met een lichamelijk beperking. 
  • Zorgkaartnederland.nl biedt adressen van woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking.  

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.