Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

GGZ-instelling

Een psychisch (geestelijk) probleem kan uw leven erg beïnvloeden. Als de zorg van de huisarts voor u - of uw kind - niet genoeg is, dan kunt u naar een GGZ-instelling. Een GGZ-instelling geeft u alle zorg die nodig is bij psychische problemen of een verslaving.

Verwijsbrief huisarts

Voor psychische hulp gaat u eerst naar uw huisarts. U krijgt een behandeling in de huisartsenpraktijk of een doorverwijzing naar een GGZ-instelling. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen. In een spoedsituatie schakelt uw huisarts de crisisdienst in.

Behandeling in GGZ-instelling

In een GGZ-instelling bekijken hulpverleners wat er aan de hand is (diagnose stellen). Ook geven ze begeleiding, verzorging en een behandeling. U krijgt voor lichte psychische problemen basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor zwaardere problemen.

  • Veel cliënten komen op afspraak naar de GGZ-instelling. Dit heet ambulante zorg: zorg op afspraak.
  • Soms is een crisisopname beter. U of uw kind woont dan een tijd in de GGZ-instelling waar ook de behandeling plaatsvindt.

Vrijwillige behandeling

  • Bent u - of is uw kind - jonger dan 18 jaar? Dan regelt uw gemeente een behandeling vanuit de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp.
  • Bent u volwassen? Dan vergoedt uw zorgverzekering mogelijk ambulante GGZ. Andere behandelingen kunnen misschien vergoed worden via uw aanvullende verzekering. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar opname in een GGZ-instelling. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De GGZ-instelling geeft u hierover meer informatie. 

Onvrijwillige psychische hulp

Meestal is een behandeling of opname vrijwillig: er wordt eerst overlegd met u of uw kind. Wilt u geen behandeling, maar er is wel een gevaarlijke situatie? Dan is een gedwongen opname of behandeling mogelijk.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.