Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

GGZ-instelling

Een GGZ-instelling biedt alle zorg aan die nodig is bij psychische problemen en/of een verslaving. Bijvoorbeeld de diagnose, begeleiding, verzorging en behandeling.

Toegang via huisarts

Heeft u of uw kind psychische hulp nodig? Ga dan eerst naar uw huisarts. U krijgt psychische behandeling in de huisartsenpraktijk of een verwijzing naar een GGZ-instelling. Als u werkt, kan de bedrijfsarts ook lichte psychische hulp geven. 

Spoedhulp

In een spoedsituatie kan uw huisarts de crisisdienst inschakelen.

Behandeling in een GGZ-instelling

Veel cliënten komen op afspraak naar de GGZ-instelling. Dit noemt men ambulante zorg (zorg op afspraak).

Soms is een opname beter, dan woont u of uw kind een tijd in de GGZ-instelling waar de behandeling ook plaatsvindt.

Onder welke regelingen valt behandeling in een GGZ-instelling?

Jeugd-GGZ valt onder de Jeugdwet. Kijk voor meer informatie bij Toegang tot jeugdhulp.

Ambulante GGZ voor volwassenen (therapieën en behandelingen 'op afspraak') valt onder de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke therapieën worden vergoed in het basispakket. In de aanvullende verzekering kunnen ook andere therapieën vergoed worden; u kunt dit nakijken in de polis van uw verzekering.

Opname in een GGZ-instelling voor volwassenen wordt de eerste 3 jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Na drie jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De GGZ-instelling geeft hierover meer informatie. 

Onvrijwillige psychische hulp

Het uitgangspunt is dat u zelf een behandeling wilt en instemt met het behandelplan. Wilt u geen behandeling, maar is er wel spake van een gevaarlijke situatie? In het uiterste geval kan dan een onvrijwillige opname en/of behandeling ingezet worden. Meer informatie hierover staat op het Informatiepunt Dwang in de zorg.

Adressen

Adressen van GGZ-instellingen vindt u op Zorgkaartnederland.nl.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.