Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Hospice of Bijna-Thuis-Huis

Hospices bieden zorg in de laatste levensfase. Familie en speciaal opgeleide vrijwilligers verzorgen de patiënt; artsen en verpleegkundigen geven palliatief terminale zorg (PTZ). Dat is pijnbestrijding en zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Soorten hospices

Er zijn verschillende soorten hospices:

  • Zelfstandige hospices: highcare hospices en bijna-thuis-huizen.
  • Hospices die verbonden  zijn aan een verpleeg-of verzorgingsinstelling: palliatieve units.
  • Voor kinderen zijn er speciale kinder-hospices. 

Palliatief terminale zorg

Men spreekt van palliatief terminale zorg als een arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. De indicatie is geldig tot aan het overlijden, ook als dat langer duurt dan drie maanden. De indicatie hoeft dus niet tussentijds verlengd te worden. 

Vergoeding 

Het verblijf en de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis kan op drie manieren vergoed worden:

Vergoeding in een particulier hospice of bijna-thuis-huis

  • Dit valt onder wijkverpleging als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling). 

Vergoeding in een toegelaten hospice (WTZI-instelling, palliatieve unit)

  • Dit valt onder kortdurend eerstelijns verblijf als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
  • Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling). 

U kunt bij het hospice van uw keuze navragen of het een WTZI-hospice is. 

Adressen

Voor adressen van hospices en bijna-thuis-huizen kunt u kijken op:

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.