Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Hulp bij persoonlijke zorg voor jeugd

Soms heeft uw kind met een beperking of aandoening hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij tandenpoetsen, wassen en aankleden. Of hulp bij eten en drinken en het gebruik van medicijnen.

  • Geeft u deze hulp zelf? Dan bent u een mantelzorger.
  • Professionele zorg krijgt uw kind bijvoorbeeld van de thuiszorg

Regelen

  • Hulp bij de verzorging van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt meestal onder de Jeugdwet. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vraag uw gemeente om meer informatie over toegang tot jeugdhulp
  • Is uw kind 18 jaar? Dan valt hulp bij de verzorging onder wijkverpleging

Uitzonderingen

  • Heeft uw kind ernstige lichamelijke beperkingen en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind misschien een doorverwijzing voor intensieve kindzorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt intensieve zorg voor uw kind.
  • Heeft uw kind een verstandelijke of zintuiglijke beperking en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind mogelijk zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.