Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Hulp bij relatieproblemen

Lukt het niet om uw relatieproblemen samen met uw partner op te lossen? Dan kan hulp van een deskundige geschikt zijn. U kunt advies vragen aan bijvoorbeeld:

  • uw huisarts;
  • een maatschappelijk werker;
  • een eerstelijnspsycholoog;
  • een relatietherapeut bij een GGZ-instelling.

De hulpverlener praat met beide partners over de klachten en problemen. Dat geeft inzicht in elkaar en in de manier waarop u met elkaar communiceert. U leert uw eigen en uw gezamenlijke problemen aan te pakken, de spanningen binnen de relatie te doorbreken, gezond te communiceren met begrip voor elkaar en respect voor de verschillen die er zijn.

Vergoeding van relatietherapie

Gesprekken met de huisarts worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het maatschappelijk werk heeft meestal spreekuren waar u gratis advies kunt krijgen.

Relatietherapie door een psycholoog valt niet onder het basispakket van de zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden de kosten wel via de aanvullende verzekering. U kunt in uw polis nakijken of dat mogelijk is.

Soms hangen de relatieproblemen samen met psychische problemen bij een van de partners. De psychische behandeling wordt meestal wel vergoed door de zorgverzekeraar.

Gevolgen voor kinderen

Bent u ongerust over uw kinderen? Dan is het verstandig met de leerkracht op school de thuissituatie te bespreken. Op school letten ze dan extra op uw kind. Het helpt ze om uw kind beter te begeleiden.

Zijn er meer problemen in uw gezin dan de relatieproblemen? Leidt dit ook tot opvoedingsproblemen? Dan kan het verstandig zijn om jeugdhulp te vragen. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.