Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Indicatie voor wijkverpleging

Voor wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging) kunt u zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. U kunt wijkverpleging aanvragen als u geneeskundige zorg nodig heeft of als het risico daarop hoog is. Bijvoorbeeld als de gezondheidssituatie snel kan veranderen of verslechteren.  De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. 

Zorgaanbieder kiezen

Wilt u hulp bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij:

  • de huisarts;
  • het gemeenteloket of het sociale wijkteam van de gemeente;
  • de transferverpleegkundige (in het ziekenhuis of een zorginstelling).

Intensieve verzorging en verpleging thuis

Heeft u of uw kind blijvend permanent toezicht nodig of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kan hier een onderdeel van zijn. Wlz-zorg kan in bepaalde situaties ook thuis geleverd worden. 

Vervolgstap

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de wijkverpleging inkopen. Zie voor meer informatie: Pgb voor wijkverpleging

Zie ook

Op zorgkaartnederland.nl vindt u een overzicht van instellingen voor thuiszorg en wijkverpleging.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.