Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Indicatie voor Wlz-zorg

U (of uw kind) heeft blijvend intensieve zorg of 24 uur per dag toezicht nodig. En familie en naasten kunnen u thuis niet meer goed verzorgen. Herkent u zich in deze situatie? Dan kunt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen.

U kunt ook Wlz-zorg aanvragen als u behandeling nodig heeft voor verbetering van uw aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit geldt alleen bij een lichamelijke beperking, dementie en/of een ernstige verstandelijke beperking. Dan kunt u ook zorg vanuit de Wlz krijgen.

Zorg aanvragen

Als u een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz indient, bekijkt het CIZ of u (of uw kind) voldoet aan alle voorwaarden.

Wilt u weten op welke zorg u recht heeft? U kunt daarvoor eerst de Webcheck Wlz doen van het CIZ. Met deze webcheck ontdekt u in enkele vragen of u een aanvraag bij het CIZ kunt doen.

Naar instelling verhuizen of thuis blijven wonen

Heeft u (of uw kind) een indicatie voor Wlz-zorg? Dan moet u beslissen waar u de zorg wilt krijgen. U kunt kiezen uit: thuis blijven of naar een zorginstelling.

Heeft de zorginstelling van uw keuze geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst. Zolang er geen plek is, blijft u zelfstandig wonen. U krijgt dan overbruggingszorg. Het zorgkantoor bespreekt met u hoe die zorg geleverd wordt. U houdt uw recht op opname in een zorginstelling.

Zie ook

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.