Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen:

Uw gemeente

Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft om zelfstandig te wonen. Uw gemeente is ook verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp. Uw gemeente beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget of een Jeugdwet-budget.

U kunt bij uw gemeente ook terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wmo-budget of Jeugdwet-budget
 • de hoogte van uw Wmo-budget of Jeugdwet-budget
 • welke hulp u wel en niet mag inkopen met uw Wmo-budget of Jeugdwet-budget

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgkantoor

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een Wlz-budget. Het zorgkantoor betaalt het Wlz-budget. In elke regio is 1 zorgkantoor. Uw zorgverzekeraar weet bij welk zorgkantoor u moet zijn.

U kunt bij het zorgkantoor terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wlz-pgb
 • de hoogte van uw Wlz-budget
 • de zorg die u wel of niet met uw Wlz-budget mag inkopen

CAK

Het CAK  berekent uw eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Het CAK stuurt u ook de rekening.

U kunt bij het CAK terecht met vragen over:

 • de hoogte van uw eigen bijdrage als u een pgb heeft van uw gemeente of zorgkantoor; bel dan:
  - eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo (= Wmo-budget): 0800 1925
  - eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (= Wlz-budget): 0800 0087

Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst terecht met vragen over:

 • loonheffingen
 • premies voor werknemersverzekeringen
 • bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
 • belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden

Bel de Belastingdienst op 0800 0543.

Belangenverenigingen

De belangrijkste belangenvereniging voor mensen met een pgb is:

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt klachten over bijna alle overheidsinstanties.

Telefoon: 0800 335 55 55 
Postadres: Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij de aanvraag van zorg of ondersteuning heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente of zorgkantoor helpt u hierbij.

Aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning:

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.