Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Instelling voor hulp bij auditieve beperking

Bent u slechthorend of doof? Of heeft u een spraak-taalstoornis of andere beperking waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van gespecialiseerde instellingen.

Aanbod zorg

Voor hulp van een instelling voor auditief gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig van uw (huis)arts. De instelling biedt bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren omgaan met de beperking
 • training communicatie
 • persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld training om zelfredzaam te zijn
 • wonen of logeren
 • onderwijs, werken of dagbesteding
 • vrijetijdsbesteding
 • speciaal maatschappelijk werk
 • informatie en advies. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen
 • contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenotencontact)

Vergoeding

U krijgt de hulp en zorg uit deze instellingen vaak vergoed.

 • De zorg kan vallen onder de Jeugdwet, de Wmo, de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie. 

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.