Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Instelling voor hulp bij auditieve beperking

Bent u slechthorend of doof? Of heeft u een spraak-taalstoornis of andere beperking waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van gespecialiseerde instellingen.

Aanbod zorg

Voor hulp van een instelling voor auditief gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig van uw (huis)arts. De instelling biedt bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren omgaan met de beperking
 • training communicatie
 • persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld training om zelfredzaam te zijn
 • wonen of logeren
 • onderwijs, werken of dagbesteding
 • vrijetijdsbesteding
 • speciaal maatschappelijk werk
 • informatie en advies. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen
 • contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenotencontact)

Vergoeding

U krijgt de hulp en zorg uit deze instellingen vaak vergoed.

 • De zorg kan vallen onder de Jeugdwet, de Wmo, de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie. 

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.