Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Intensieve kindzorg (IKZ)

Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Het is een combinatie van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met:

  • beademing, trachea canule en/of zuurstof;
  • diverse vormen van epilepsie (ook kinderen die moeilijk instelbaar zijn op medicatie);
  • monitorbewaking;
  • infuustherapieën of die met grote regelmaat geprikt moeten worden voor medicatie;
  • een ziekte waardoor nierdialyse noodzakelijk is;
  • wondzorg of stomazorg.

Het kan gaan om kinderen met een chronische aandoening, maar ook om kinderen met een beperkte levensverwachting die palliatief terminale zorg krijgen.  

Locatie

De zorg kan thuis, op school, in een kinderdagverblijf of in een kinderhospice gegeven worden. 

Indicatie en vergoeding

Intensieve kindzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het valt onder de aanspraak 'wijkverpleging'. U kunt een indicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling of bij de (kinder)verpleegkundige van een instelling die intensieve kindzorg levert.

Intensieve kindzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

Heeft uw kind met een behoefte aan intensieve kindzorg ook een verstandelijke beperking? Dan valt deze zorg tot het vijfde levensjaar meestal onder de zorgverzekering. Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op de medische zorg.

Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg. Voldoet uw kind aan de toegangseisen van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz.

  

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.