Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Intensieve kindzorg (IKZ)

Heeft uw kind een ernstige lichamelijke beperking? En heeft uw kind de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig? Dan kan uw kind mogelijk Intensieve Kindzorg (IKZ) krijgen. Via deze zorg krijgt uw kind een combinatie van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Voor wie?

Uw kind krijgt intensieve kindzorg als de volgende zorg nodig is:

  • beademing, hulp geven bij een trachea canule en/of zuurstof toedienen;
  • specialistische handelingen bij diverse vormen van epilepsie (ook kinderen die moeilijk instelbaar zijn op medicatie);
  • monitorbewaking;
  • infuustherapieën of het toedienen van medicatie via een infuus;
  • nierdialyse;
  • wondzorg of stomazorg.

Intensieve kindzorg is ook voor kinderen met een chronische aandoening. En als een kind een beperkte levensverwachting heeft en palliatief terminale zorg krijgt.

Palliatief terminale zorg (ptz) voor kinderen is ook intensieve kindzorg.

Waar krijgt uw kind zorg?

Uw kind kan thuis, op school, in een hospice voor kinderen of in een medisch kinderdagverblijf de intensieve zorg krijgen.

Indicatie en vergoeding

U vraagt een indicatie aan bij een wijkverpleegkundige of bij de (kinder)verpleegkundige van een instelling die intensieve kindzorg levert. De verpleegkundige beoordeelt samen met u welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt de intensieve kindzorg.

Verstandelijke of zintuiglijke beperking en intensieve zorg

Heeft uw kind met een behoefte aan intensieve kindzorg ook een verstandelijke beperking? Dan valt deze zorg tot het vijfde levensjaar meestal onder de zorgverzekering. Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op de medische zorg.

Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg. Voldoet uw kind aan de toegangseisen van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz.

 

 

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.