Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Jeugdhulp bij complexe problemen

Vormt het gedrag van uw kind een ernstig probleem? En heeft uw kind daarnaast een psychische stoornis? Dan kunt u voor jeugdhulp bij uw gemeente terecht. Zij regelen voor u gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Vooral als het gedrag van uw kind zijn ontwikkeling beperkt. Of als uw gezin lijdt onder dit gedrag. Bekijk de opsomming hieronder voor verschillende vormen van jeugdhulp.

Begeleiding en dagbesteding

Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Hij leert bijvoorbeeld wat hij allemaal moet doen op een dag en hoe hij dat goed kan indelen. Bij dagbesteding kiezen u en uw kind uit verschillende activiteiten. Deze voert uw kind uit in bijvoorbeeld een (dag)activiteitencentrum, een zorgboerderij, een GGZ-instelling, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of op een andere plek.

Gespecialiseerde behandeling

Wilt u zorgen dat uw kind zich verder ontwikkelt en nieuwe vaardigheden aanleert? Zoek dan voor uw kind de juiste behandeling via jeugdhulp. U kunt kiezen uit de volgende vormen van hulp:

Bij sommige organisaties kan uw kind een combinatie van behandelingen, begeleiding en dagbesteding krijgen.

Psychische hulp

Psycho-educatie en psychische hulp kunnen uw kind helpen om beter om te gaan met zijn psychische klachten. 

Opname

Is het noodzakelijk voor uw gezin dat uw kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen? Dan is een (tijdelijke) opname in een zorginstelling mogelijk. Dit kan zijn in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of een andere zorginstelling. Vraag uw huisarts of een jeugdpsychiater om advies. Zij geven u eventueel een verwijzing.

Hoe regelt u jeugdhulp?

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan valt de jeugdhulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeughulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan u een verwijzing geven voor jeugdhulp. 

Heeft uw kind altijd 24 uur per dag toezicht nodig of een zorgverlener in de buurt? Dan vraagt u een indicatie voor Wlz-zorg aan bij het CIZ.

Vervoer en reiskosten

U kunt van uw zorgverzekeraar mogelijk een vergoeding krijgen van de reiskosten. De zorgaanbieder regelt in dat geval dat uw kind wordt opgehaald en thuisgebracht. Bij de indicatiestelling door uw gemeente of het CIZ wordt vastgesteld of uw kind dit nodig heeft.

Zie ook

  • Rijksoverheid, voor een overzicht van verschillende vormen van jeugdhulp.

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.