Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Begeleiding bij jeugdreclassering

De jongeren krijgen een persoonlijk begeleidingsplan met als doel nieuwe fouten te voorkomen. Begeleiding is bijvoorbeeld een GGZ-behandeling, training of begeleiding van een jongerencoach. 

Wie kan jeugdreclassering opleggen?

Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren.

Als uw kind 18 jaar wordt

Wordt uw kind 18 jaar en loopt de jeugdreclassering nog? Dan kan de jeugdreclassering de begeleiding blijven uitvoeren tot de einddatum van de reclassering. Maar de begeleiding kan ook worden overgedragen aan de volwassenen-reclassering. De jeugdreclasseerder van uw kind geeft hier meer informatie over.

Jongeren boven de 18 jaar kunnen ook jeugdreclassering opgelegd krijgen als zij het delict voor hun 23ste gepleegd hebben. Ook dan is de gemeente verantwoordelijk voor het juiste aanbod, en ook dan moet een gecertificeerde instelling de reclassering uitvoeren.

Privacy

De gemeente weet wel dát uw kind is veroordeeld, maar niet waarvoor. Verder weet de gemeente de naam van uw kind en hoe lang de begeleiding door de jeugdreclassering duurt. 

Zie ook

Halt-straf

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.