Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van jeugdhulp. De jongere wordt opgenomen in de JeugdzorgPlus-instelling. Het doel is dat de jongere zo snel mogelijk terug naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen. Ook kan langer durende zorg en ondersteuning nodig zijn in een andere instelling.

Gesloten instelling

JeugdzorgPlus is een gesloten instelling. Uw kind kan niet zomaar alleen naar buiten en andere mensen kunnen niet zomaar naar binnen. De behandeling is gericht op het beter leren functioneren in de maatschappij. Het hele gezin wordt betrokken bij de behandeling.

Sommige instellingen hebben een school op het terrein, bij andere instellingen gaan kinderen naar een school in de buurt. Het is de bedoeling dat uw kind na een tijd weer thuis kan wonen, in een pleeggezin of in een zelfstandige woonruimte.

Voor wie is JeugdzorgPlus?

JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met zulke ernstige gedragsproblemen dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Vaak is er sprake van bijvoorbeeld psychiatrische klachten, zoals autisme en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs of gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend gedrag, trauma’s) door ervaringen met ernstige mishandeling, met seksueel grensoverschrijdend gedrag of met geweldpleging.

Opname in JeugdzorgPlus-instelling

Opname in JeugdzorgPlus kan alleen met een 'machtiging gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter. Uw gemeente kan hier meer informatie over geven.

Een kinderrechter kan ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp geven waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de instelling voor gesloten jeugdhulp. De rechter geeft deze machtiging alleen als de jongere het met de voorwaarden eens is.

Instellingen

Op de website Jeugdzorgplus vindt u de gegevens van JeugdzorgPlus-instellingen. Iedere instelling heeft zijn eigen behandelmethoden. Sommige instellingen werken voor bepaalde jongeren, zoals jonge (aanstaande) moeders met ernstige gedragsproblemen, of jongens met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.