Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen tweemaal kinderbijslag krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de dubbele kinderbijslag uit. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar;
 • uw kind woont bij u thuis;
 • uw kind heeft een positief CIZ-advies.

Wat is een positief CIZ-advies?

Dit is een advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind en geeft de SVB hierover een advies. Bij een positief advies krijgt u tweemaal kinderbijslag. Is het advies negatief, dan houdt u éénmaal kinderbijslag.

Hoe beoordeelt het CIZ de zorgbehoefte?

U krijgt van het CIZ een vragenformulier dat u in moet vullen. Soms vraagt het CIZ  extra informatie op. Dat kan bij u zijn, maar ook bij artsen of specialisten. Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van 10 onderwerpen:

 • lichaamshygiëne;
 • zindelijkheid;
 • hulp bij eten en drinken;
 • mobiliteit;
 • medische verzorging;
 • gedragsproblemen;
 • vermogen tot communicatie;
 • zelfstandigheid (alleen thuis zijn);
 • behoefte aan begeleiding buitenshuis;
 • noodzaak voor structuur in dagbesteding.

Per onderwerp kijk het CIZ  hoe groot de zorgbehoefte is. Voor ieder onderwerp geeft het CIZ een score. De totaalscore bepaalt of het advies positief of negatief is. Daarna geeft het CIZ dit advies door aan de SVB.

Aanvraag

Kijk hoe u tweemaal kinderbijslag aanvraagt op de website van de SVB

Overgangsregeling voor ouders die in 2014 TOG kregen

Kreeg u in 2014 een TOG-uitkering voor uw kind? En was de AWBZ-indicatie van uw kind nog geldig op 31 december 2014? Kijk dan op SVB.nl voor meer informatie over de overgang van TOG naar dubbele kinderbijslag. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.