Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonende kind heel veel zorg nodig? Dan kunt u 2 keer kinderbijslag aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze dubbele kinderbijslag uit.
U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft heel veel (intensieve) zorg nodig
  • uw kind ontvangt een positief advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Positief CIZ-advies

  • Het CIZ beoordeelt hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Bij een positief advies krijgt u 2 keer kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan behoudt u 1 keer kinderbijslag.
  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft het advies aan de SVB.

Opstellen advies

  • Krijgt uw kind al zorg vanuit de [a=6461,Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan weet het CIZ uit eerder onderzoek hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Het CIZ gebruikt deze informatie alleen met uw toestemming. Als u toestemming geeft, gaat het opstellen van een advies over uw kind snel.
  • Heeft uw kind geen zorg uit de Wlz? Dan belt het CIZ u op. Of u ontvangt een vragenformulier. Soms vraagt het CIZ extra informatie aan uw arts of medisch specialist.

Aanvragen

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.