Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Als uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig heeft, kunt u tweemaal kinderbijslag aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze dubbele kinderbijslag uit. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar;
  • uw kind woont bij u thuis;
  • uw kind heeft intensieve zorg nodig;
  • uw kind ontvangt een positief advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat is een positief CIZ-advies?

Dit is een advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind en geeft de SVB hierover een advies. Bij een positief advies krijgt u tweemaal kinderbijslag. Is het advies negatief, dan houdt u éénmaal kinderbijslag.

Hoe stelt het CIZ een advies op?

Ontvangt uw kind al zorg vanuit de Wlz? Dan kent het CIZ de zorgbehoefte van uw kind al door een eerder onderzoek. Deze informatie gebruikt het CIZ alleen met uw toestemming. Als u toestemming geeft, duurt het opstellen van een advies over uw kind voor de SVB niet lang.

Heeft uw kind geen zorg uit de Wlz? Dan belt het CIZ u op of u ontvangt een vragenformulier. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij uw arts of medisch specialist.

Aanvraag

Kijk hoe u tweemaal kinderbijslag aanvraagt op de website van de SVB

Zie ook

  • CIZ, voor meer informatie over de beoordeling van uw kind.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.