Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonende kind heel veel zorg nodig? Dan kunt u 2 keer kinderbijslag aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze dubbele kinderbijslag uit.
U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft heel veel (intensieve) zorg nodig
  • uw kind ontvangt een positief advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Positief CIZ-advies

  • Het CIZ beoordeelt hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Bij een positief advies krijgt u 2 keer kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan behoudt u 1 keer kinderbijslag.
  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft het advies aan de SVB.

Opstellen advies

  • Krijgt uw kind al zorg vanuit de [a=6461,Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan weet het CIZ uit eerder onderzoek hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Het CIZ gebruikt deze informatie alleen met uw toestemming. Als u toestemming geeft, gaat het opstellen van een advies over uw kind snel.
  • Heeft uw kind geen zorg uit de Wlz? Dan belt het CIZ u op. Of u ontvangt een vragenformulier. Soms vraagt het CIZ extra informatie aan uw arts of medisch specialist.

Aanvragen

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.