Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderdagcentrum

Een kinderdagcentrum (KDC) is bedoeld voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking van ongeveer 2 tot 18 jaar. Soms al vanaf jongere leeftijd.

Zorgaanbod

In een kinderdagcentrum kan uw kind dagbehandeling, dagbesteding en individuele begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld van een orthopedagoog, een logopedist, een ergotherapeut, een fysiotherapeut of een creatief therapeut. De ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd. Voor eventuele medische zorg (zoals beademing, insuline geven) is verpleegkundige hulp aanwezig.

  • De begeleiders leren uw kind zo mogelijk om dingen zelfstandig te doen, zoals aan- en uitkleden, zelf eten en naar de wc gaan.
  • Het KDC helpt u bij vragen over de opvoeding.
  • Begeleiders helpen u als u thuis hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft.
  • KDC's organiseren vaak ook bijeenkomsten waar u andere ouders kunt ontmoeten.

Onder welke regelingen valt zorg in een KDC?

De zorg en ondersteuning die een KDC biedt wordt meestal vergoed op basis van de Jeugdwet. Zie voor meer informatie: Toegang tot jeugdhulp

Heeft uw kind een ernstige verstandelijke beperking en daardoor blijvend intensieve zorg nodig? Intensieve zorg wil hier zeggen: permanent toezicht nodig en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dan kunt u een indicatie aanvragen voor Wlz-zorg

Advies

U kunt voor meer informatie en advies terecht bij MEE. MEE kan u ook helpen met de aanvraag voor de zorg. 

Kosten

In 2015 betaalden  ouders een ouderbijdrage voor jeugdhulp voor jeugd die een of meer dagdelen in een kinderdagcentrum verblijven. Deze bijdrage is vanaf 2016 afgeschaft.

Het kinderdagcentrum kan ook een (kleine) vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra's tijdens de opvang. 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.