Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kinderdagcentrum

Uw kind heeft extra begeleiding en zorg nodig. Misschien omdat hij zich niet zo snel ontwikkelt als anderen. Of omdat uw kind door een verstandelijke beperking extra zorg nodig heeft. Een kinderdagcentrum (KDC) geeft deze zorg. Het centrum is bedoeld voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking van ongeveer 2 tot 18 jaar. Soms al vanaf jongere leeftijd.

Doel van een KDC

Het bezoeken van een KDC levert uw kind mogelijk het volgende op:

  • dat uw kind doorstroomt naar (speciaal) onderwijs;
  • dat uw kind leert hoe hij zich kan uiten om bijvoorbeeld aan te geven dat hij iets niet wilt.

Welke zorg en steun geeft een KDC?

In een KDC kan uw kind dagbehandelingen, dagbestedingen en individuele begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld van een orthopedagoog, een logopedist of een creatief therapeut. Zij stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Voor eventuele medische zorg (zoals beademing en insuline geven) is verpleegkundige hulp aanwezig. U krijgt ook hulp bij een KDC. Voorbeelden van activiteiten:

  • Uw kind leert zo mogelijk om dingen zelfstandig te doen, zoals aan- en uitkleden, zelf eten en naar de wc gaan.
  • U ontvangt hulp bij vragen over de opvoeding.
  • U ontvangt hulp van begeleiders als u thuis hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft.
  • U kunt bijeenkomsten voor ouders bezoeken bij een KDC.

Onder welke regelingen valt zorg in een KDC?

Uw gemeente vergoedt meestal de zorgkosten op basis van de Jeugdwet. Zie voor meer informatie: Toegang tot jeugdhulp

Heeft uw kind een ernstige verstandelijke beperking en daardoor blijvend intensieve zorg nodig? Intensieve zorg wil hier zeggen: permanent toezicht nodig en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dan vraagt u een indicatie aan voor Wlz-zorg

Kosten

Het kinderdagcentrum kan een (kleine) vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra diensten tijdens de opvang. 

Zie ook

  • MEE, voor vragen over meedoen in de samenleving met een beperking. Daarnaast helpen zij u met een aanvraag voor de zorg.

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.