Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Klacht of bezwaar bij jeugdhulp

Heeft u een klacht over jeugdhulp? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente?

Klacht jeugdhulpaanbieder

Jeugdhulpaanbieders hebben verplicht een klachtenregeling. Probeer eerst samen met de hulpverlener uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de aanbieder vragen hoe u een klacht kunt indienen. Meestal is er een klachtencommissie.

Geen passend aanbod

  • Heeft de gemeente u wel jeugdhulp toegekend, maar vindt u dat het aanbod niet past bij uw kind? Overleg dan eerst met uw gemeente. De gemeente moet samen met u zoeken naar een aanbod dat past bij uw kind en uw gezin.
  • Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar tegen maken bij de gemeente.

Bezwaar maken

  • U moet binnen 6 weken na de beslissing van de gemeente bezwaar maken. Dat doet u door een brief - bezwaarschrift - te sturen naar uw gemeente.
  • In het bezwaarschrift staat met welke beslissing u het niet eens bent. U legt ook uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Zet altijd uw handtekening onder het bezwaarschrift. En stuur een kopie van de beslissing van de gemeente mee.
  • U stuurt uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Beslissing

  • Uw gemeente heeft 6 weken de tijd om een beslissing over uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan eventueel met 6 weken verlengd worden.
  • Bent u het niet eens met het antwoord van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
  • U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de beslissing. Voor een beroepsprocedure moet u griffierechten betalen. Deze kosten kunt u terugkrijgen als u de zaak wint.

Let op: U kunt geen bezwaar en beroep indienen als de rechter jeugdhulp heeft opgelegd. Dat gaat om de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of om jeugdreclassering.

Meer weten?

Mail advies

U kunt het overzicht met oplossingen mailen naar uzelf of iemand anders. In de mail staat een hyperlink naar uw lijst met oplossingen. Vul hieronder het mailadres van de ontvanger in en klik op Verstuur.