Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Klacht of bezwaar bij Wmo-ondersteuning

Heeft u een klacht over de gemeente?

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u aanspreekt of behandelt? Dan kunt u een klacht indienen. Voor klachten over de gemeente(ambtenaren) geldt de Algemene wet bestuursrecht. U moet eerst een klacht indienen bij de gemeente. Bent u ontevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u naar de ombudsman.

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder?

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder die aan u Wmo-ondersteuning biedt? Neemt u dan eerst contact op met uw zorgaanbieder. Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Uw zorgaanbieder heeft vaak ook een (onafhankelijke) klachtencommissie of klachtenfunctionaris. 

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw gemeente. Volgens de Wmo 2015 moet iedere gemeente in haar verordening eisen stellen aan de afhandeling van klachten. U kunt bij uw gemeente navragen wat die eisen zijn.

Met een klacht over uw zorgaanbieder kunt u ook bij de geschillencommissie terecht. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wilt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen? Dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. En u legt uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur een kopie mee van de brief waarin de beslissing staat waar u bezwaar tegen maakt. Dit voorkomt misverstanden. U ondertekent uw bezwaarschrift met uw handtekening.

In de beslissing van de gemeente staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken en naar welk adres. U stuurt uw bezwaar meestal aan het college van burgemeester en wethouders.

De beslissing

Uw gemeente heeft 6 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan eventueel met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met het antwoord van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd na de beslissing. Voor een beroepsprocedure moet u wel griffierechten betalen. Deze kosten kunt u terugkrijgen als u de zaak wint.

 

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.