Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kleinschalige woonvoorziening

In een (kleinschalige) woonvoorziening wonen mensen met een verstandelijke beperking in kleinere groepen en met hulp van vaste begeleiders. De bewoners hebben een verstandelijke beperking en zijn 18 jaar of ouder. Er wonen heel verschillende mensen. Sommigen hebben weinig hulp nodig, anderen juist dag en nacht. Er zijn ook woonvoorzieningen voor mensen met een meervoudige beperking.

Deze vorm van wonen heette vroeger gezinsvervangend tehuis of sociowoning. Tegenwoordig zijn er allerlei namen voor, zoals wooncentrum, woonlocatie of woonhuis.

Gezinsleven

Overdag heeft iedereen zijn eigen activiteiten, zoals werken in een werkvoorziening, naar school of naar een dagverblijf gaan. Het leven lijkt zo veel mogelijk op een gezinssituatie. Iedere bewoner heeft zijn eigen taken, zoals boodschappen doen, kamer opruimen en helpen bij het koken. Verder zijn er groepsactiviteiten.

Onder welke regelingen vallen woonvoorzieningen?

Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een Wlz-indicatie is mogelijk voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. 

Er zijn ook woonvoorzieningen waar lichtere hulp gegeven wordt. Het wonen en de zorg zijn dan gescheiden. U huurt de woning zelf, en u kunt daarbij Wmo-ondersteuning aanvragen bij uw gemeente. 

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is en stuurt u een rekening. Dit geldt zowel voor Wlz-zorg als voor Wmo-ondersteuning. U berekent de hoogte van de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Adressen

Voor adressen van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking: www.zorgkaartnederland.nl.

Andere mogelijkheden

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.