Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Kortdurend eerstelijns verblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is kortdurende eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. 

Zorg en toezicht

De zorg die u nodig heeft kan in principe door de huisarts gegeven worden. Maar er is bijvoorbeeld speciale apparatuur nodig die alleen in een zorginstelling beschikbaar is, of er is voortdurend verpleegkundig toezicht nodig. U kunt dan korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, of draagt die verantwoordelijkheid over aan een andere arts.

Kortdurende opname voor herstel

De kortdurende opname voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat u snel terugkeert naar huis. De indicatie is drie maanden geldig. 

Kortdurende opname voor palliatief terminale zorg

De huisarts kan een verwijzing geven voor kortdurend eerstelijns verblijf in de laatste levensfase als:

  • de levensverwachting minder dan drie maanden is;
  • en het niet gewenst of verantwoord is om de zorg thuis te geven.

In deze situatie wordt een indicatie gegeven die drie jaar geldig is. 

Verwijzing 

De huisarts bepaalt of kortdurend eerstelijns verblijf nodig is. Kortdurend eerstelijns verblijf valt onder een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgaanbieder of transferverpleegkundige in het ziekenhuis kan de aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.