Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Langdurig zieke leerlingen

(Langdurig) zieke leerlingen hebben recht op onderwijs. De school is verantwoordelijk voor onderwijs aan zieke leerlingen die thuis of in het ziekenhuis zijn. Chronisch zieke kinderen kunnen zorg krijgen op school, als dat nodig is.

De school van uw kind moet een lesplan opzetten voor uw kind en ervoor zorgen dat uw kind inderdaad les krijgt.

Wie geeft les?

In principe krijgt uw zieke kind les van de leerkrachten van zijn of haar eigen school. De school kan daarbij hulp krijgen van een onderwijsadviesdienst of van een educatieve voorziening (EV) van een academisch ziekenhuis. De educatieve voorzieningen zijn er voor leerlingen die behandeld worden in een Universitair Medisch Centrum (UMC). Het gaat om leerlingen met een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening die het functioneren op school beïnvloedt. 

Consulent onderwijsondersteuning

De consulent onderwijsondersteuning zorgt voor:

  • contact tussen ouders en leerling, school en ziekenhuis;
  • advies aan leerkrachten over onderwijs aan zieke leerlingen;
  • informatie voor leerkrachten over het omgaan met de zieke leerling;
  • onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school;
  • lessen aan huis of in het ziekenhuis, als de eigen leerkrachten dit niet kunnen;
  • informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties;
  • communicatiemiddelen, zoals een computer.

Zorg en verpleging op school

  • Leerlingen met een chronische ziekte, zoals diabetes, kunnen tijdens schooltijd medische zorg nodig hebben. U kunt met de school bespreken wie die zorg geeft. De school kán zorgtaken overnemen, maar is daar niet toe verplicht. Voor wat oudere kinderen kan het prettig zijn om zo veel mogelijk zelf te doen; bespreek dat met uw kind en de arts. De zorgverzekeraar vergoedt eventuele verpleging op school. 
  • Heeft uw kind epilepsie? Kijk dan op de website van de Epilepsie Vereniging Nederland voor informatie over epilepsie op school.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn alle scholen zelf verantwoordelijk dat leerlingen met een chronische (psycho)somatische ziekte of aandoening niet tussen wal en schip raken en thuis komen te zitten of zonder ondersteuning in de klas zitten. De school moet eerst onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijsprogramma te doorlopen. De school is zorgplichtig voor alle leerlingen met een zorgbehoefte. Ook onderzoekt de school of het nodig is om extra middelen vanuit het samenwerkingsverband in te zetten.

Advies en ondersteuning hierbij wordt verzorgd door de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) van de educatieve voorzieningen en door de consulenten van de onderwijsadviesbureaus.

Meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen

Meer informatie kunt u krijgen bij:

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.