Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Dagbesteding voor jeugd

Wilt u dat uw kind zelfstandiger wordt? Of dat uw kind de dag op een nuttige manier besteedt? Dan is dagbesteding misschien iets voor uw kind. Dagbesteding is begeleiding - in een groep - waarbij kinderen en jongeren verschillende activiteiten doen.

Verschillende vormen dagbesteding

Uw kind kan bij verschillende instellingen terecht voor dagbesteding en dagopvang: 

  • normaal kinderdagverblijf: voor opvang en misschien extra ondersteuning.
  • medisch kleuterdagverblijf: voor gespecialiseerde dagopvang.
  • kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum: voor jongeren met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
  • orthopedagogisch centrum: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
  • zorgboerderij.
  • buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan. De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties.

Vervoer dagbesteding

Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Regelen

Hoe u dagbesteding regelt, is afhankelijk van uw situatie:

  • Via uw gemeente. Uw gemeente is verantwoordelijk voor hulp aan uw kind vanuit de Jeugdwet. Dagbesteding en dagopvang zijn een vorm van jeugdhulp.
  • Heeft uw kind een ernstige beperking? Dan vergoedt het zorgkantoor mogelijk de kosten van dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U vraagt een indicatie voor de Wlz aan bij het CIZ.

Meer weten?

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.