Regelhulp.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

-A A +A

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

  • leerlingen met een beperking;
  • leerlingen op een (speciale) school voor basisonderwijs op grote afstand van huis (meestal wordt 6 kilometer als grens aangehouden);
  • leerlingen op een school voor bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld een christelijke school.

Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

Varianten

De gemeente regelt het leerlingenvervoer. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

  • De gemeente geeft u een vergoeding om zelf uw kind te halen en te brengen.
  • De gemeente betaalt een openbaarvervoerabonnement voor uw kind (en eventueel een begeleider).
  • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Welke mogelijkheden uw gemeente precies heeft kunt u navragen bij de gemeente zelf of bij de MEE-organisatie in uw regio.

Inzet van ouders zelf

De gemeente kan bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen eigen bijdragen vragen, maar niet aan ouders van kinderen met een beperking die niet met openbaar vervoer kunnen reizen.

Meer informatie over leerlingenvervoer

Meer informatie vindt u op de website Passendonderwijs.nl

De hulp is nodig in:

Gemeente onbekend

Uw gemeente kan niet worden bepaald op basis van uw huidige internetverbinding. Kies 'Wijzig' om uw gemeente in te voeren.